Gabriel
GABRIEL, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství znovuzrození

Kombinace kamenů: Topaz zlatý, Jantar, černý Turmalín a Onyx. Možno doplnit o Citrín


 

  Afirmace, symbolika, poslání:

 Dotýkají se vás ochranné, něžné, hluboce milující vibrace. Gabriel přivádí moudrost v těžkých chvílích, je průvodcem v náročné době. S ním se dozvíte něco o síle života. On je poslem naděje. Probouzí pochopení, milosrdenství, bezodkladné a plné přijetí. Pokud vás přitahuje tato energie, nastal totiž čas změn ve vztazích - někdo přichází, nebo naopak z vašeho života a energetického systému rodiny odchází. Jako lidské bytosti žijeme ve vztazích, kolem kterých se nachází naše nejvíce emotivní témata.
 
 
Ve vztahu k jiným lidem jsme lidmi a tehdy (a především v těch krajních situacích) to můžeme také nejlépe projevit. Protože naše vlastní sklonění se k bližnímu je symbolické sklonění se Boha k člověku - a v těchto chvílích je archanděl Gabriel při nás, aby nás náročným obdobím prováděl. Být smrtelným znamená velké břemeno - břemeno času a osudu. Tím, že pomáháme toto břemeno ostatním nést, pomáháme i sobě: Kruh se uzavírá, ale je nekonečný. Děláme to s nadějí a přinášíme tak radost, která nás všechny spojuje a naplňuje a nakonec osvobozuje.

    Zlatý topaz je slzou světla na počátku a konci života. Talisman, který ho obsahuje, je tak zároveň talismanem nezemské lehkosti. Některé plameny nehasnou, ani když už se vše noří do milosrdné tmy - osvobození z pozemských pout. Z té milosrdné tmy světlo zase povstane, až jí projde. Onyx a jantar jsou naše svazky, vibrace vazeb a citů. Zlatý topaz je horký plamen Gabrielův. A lilie, kterou Gabriel drží v ruce, symbolizuje čistotu znovuzrození.

    Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství. Judaismus chápe Gabriela mimo jiné také jako anděla Smrti, v Křesťanství zvěstoval právě archanděl Gabriel Panně Marii vtělení Božího Syna.

Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:

    - pro všechny, kteří mají strach z velkých životních změn. Pro ty, kteří se potřebují odpoutat od každodenní rutiny, aby si mohli uvědomit, že jsou naživu. Gabriel je také pro ty, kteří potřebují prožít čas truchlení, nebo aby si mohli uvědomit koloběh života (zrození, stejně jako smrt) v jeho naprosté přirozenosti. Gabriel je pro ty, kteří se bojí skutečně dospět, neboť se možná bojí zestárnout a nést břemeno člověka. Je pro ty, kteří v tomto tématu chtějí prožít něco hluboce smysluplného, dotek svatého. Gabriel pomáhá s obdobím transformace. Gabriel nese tajemství znovuzrození a je pomocníkem v osobnostním růstu, když mnohokrát za život překračujeme práh určité životní etapy a jakobychom se zrozovali do etapy nové. V těchto okamžicích transformace můžeme cítit, že se s námi počítá; že to, čím procházíme je dobře a že je to důležité, tím projít. Gabriel je pro ty, kteří potřebují prožít a přijmout situaci: projít jí, dovolit, aby se stalo, co se nevyhnutelně a přirozeně stát musí. Gabriel dává důvěru a přijetí. A také jistotu, že nás při tomto procesu obklopuje a vede velké milosrdenství.


    Drahé kameny použité v receptuře Gabriel:


    Topaz zlatý
je plamínkem na dlani archanděla Gabriela, který přichází v těžkých chvílích ze tmy. Zlatý topaz je slzou světla na počátku a konci života. Topaz je ochranný kámen proti všem protivenstvím. Vyhání zlé duchy, zahání z duše strach, ochrání před uřknutím. Pozvedá mysl k naději. Vhodný pro umělce, neboť inspiruje řešení, dává vnuknutí, inspiraci. Přivádí moudrost v těžkých chvílích, které se jeví jako bezvýchodné.

    Jantar
je kámen (zkamenělá pryskyřice) něžných, měkkých a harmonických vibrací, téměř tónů. Patří mezi kameny, jejich požehnání zahrnuje úroveň vztahů. Probouzí a posiluje naši důvěru k ostatním lidem. Symbolizuje bezpečné zázemí, je věkem dětství, nekomplikovaným a nepodmíněným (sebe)přijetím. Uvádí se, že chrání děti. Je jako náruč něhy, v které rosteme a rozkvétáme - proto i navenek odhaluje naši krásu. Dokáže nám proto nepřímo přinést do života přátele, partnery. Jantar je trpělivost sama, je esencí snadného rozhodování. Podporuje klid a tak stimuluje paměť, vybavování si z paměti.

    Onyx – černý amorfní silikát hlubokých a pomalých vibrací, které zpomalují prožívání toku času. Ochranný kámen, „hold on“ už z principu. Pomáhá při konfliktech udržet schopnost rozlišovat a najít správnou volbu. Určen pro těžká a nesrozumitelná období plná zmatku. Uvolňuje. Znecitlivuje předrážděnou mysl. Udržuje kontakt se silou našeho života. Vhodný při mimořádném fyzickém i citovém vypětí.

    Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

    Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.© 2009-2018 Orgonity od Hopley, ORGONIT ®

Žádné komentáře:

Okomentovat

Tajemství nového počátku (Phoenix)

Pojďme se spolu vypravit objevovat svět, který má duši.  Tímto směrem můžeme - máme - a vlastně musíme jít, protože je to jediný způsob,...