Metatron
METATRON, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství možného

Kombinace kamenů: Rubín, Rubelit, Turmalíny, Černý Turmalín, Galenit

 

Afirmace, symbolika, poslání:

Tento archanděl vám předává tajemství možného a toto tajemství se také ve vašem životě odhaluje/resp.naplňuje. Hraje v tom důležitou roli váš hlas, (U Metatrona je hlas plamen.) Vy archetyp naplňujete svou aktivitou, když postupujete vpřed, když vytváříte budoucnost a jdete si odvážně pro ni.

Ochranný andělský talisman, Metatron. Hlas, který plane. Ohnivé energie, které se přelévají a burácejí, drží ochrannou ruku nad svěřeným a nikdy nenechají energii poklesnout. Rozhořívají v člověku nový plamen, dokonalejší a schopný spolupráce. Metatron transformuje, vyživuje, vede. Povolává všechny anděly.

    "Krásné ohnivé energie. Plameny, které se rozlehly jako zvuk, hlas. Plameny, které jasně zazářily a byly slyšet. Metatron. Hlas, který Tvoří."

    Metatron je důležitým spojovacím článkem mezi říší lidskou a Bohem - jeho potenciálem je všechno, jeho sdělení: Všechno je možné. Je to plamen, který transformuje jednu energii v druhou - transformuje skutečnost a s ní i naše vědomí. Pokud vás přitahuje tato energie, je možné, že jste hodně trpěli a že jste byli velice stateční. Pohlédněte s Metatronem na vlastní stín, na aspekty, které se v něm ukrývají - a přijměte je. Protože jsou to vaše síly, které se máte naučit ovládat. Vše špatné a nemilosrdné, co v sobě a na svých vztazích nemáme rádi, patří také k našim osobnostem - čím dříve svůj stín poznáme a pochopíme, osvětlíme a transformujeme, tím lépe pro nás i pro všechny kolem!

    Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství.

 

Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:
    - pro ty, kteří stojí před těžkou zkouškou. Pro ty, kteří potřebují rozeznat pravou povahu věcí, skutečný stav, jak se věci mají. Pro ty, kteří mají obavu udělat další krok a mají dojem, že by mohli přijít zkrátka. Je pro ty, kteří nutně potřebují vhled "co k čem povede", aby si mohli nejlépe zvolit. Pro ty, kteří potřebují porozumět karmickým zákonům. Pro ty, kteří si potřebují vybavit staré vzpomínky, aby mohli oživit okamžik v minulosti, který by jim teď mohl pomoci správně si vybrat, správně se rozhodnout a dosáhnout tak úspěchu teď, v přítomnosti. Pro ty, kteří potřebují pomoci s pamětí, s koncentrací a potřebují uvolnit tvůrčí inspiraci. Pro ty, kteří chtějí začít "dotek shůry", políbení můzy, vysvobození v náhlém vhledu do podstaty skutečnosti. Pro ty, kteří potřebují integrovat zážitek, který přesahuje běžnou lidskou zkušenost (vidění, vhled, vize). Pro ty, kteří potřebují rozvinout své síly, rozvinout nové schopnosti. Pro ty, kteří hledají pravdu o své minulosti. Pro ty, kteří, aby se někam posunuli, musí nejprve cosi uvolnit ze svého zasaženého energetického systému. Pro ty, kteří touží po transformaci, po hlubokém očistném zážitku, který je promění, a který jim otevře dveře dál do dalšího vývoje, do nového světa k objevování. Pro ty, kteří chtějí pocítit odvahu jednat, vykročit třeba i do neznáma. Pro ty, kteří si přejí spatřit své možnosti. Pro ty, kteří potřebují důvěrovat životu a jeho smyslu a chtějí ho vidět jako jedno dokonalé dílo a jako posvátnou zkušenost.
 

Drahé kameny použité v receptuře Metatron:

    Rubín je jeden z kamenů bohatství. Dokáže vytvořit štít proti manipulaci, upozorňuje na lež. Představuje sílu a energii, doslova sílu touhy související se sexuální aktivitu. Rubín je také ale jedním z kamenů, které zajišťují klidný spánek. Jako jasné světlo rozpouští noční můry nebo zlé myšlenky. V aktivní denní době zlepšuje naši motivaci a směruje nás k realistickým cílům. Ukazuje nejpřirozenější a nejbohatší cesty k dosažení cíle. Vybízí nás k cestě za štěstím, za úspěchem. Rozpouští obavy, aktivuje činnost vědomé mysli a také aktivuje kořenovou čakru. Podobně jako ostatní červené kameny - Granáty a Karneoly. Tam kde je granát krví a silou života v jeho naturálním a syrovém stavu, tam se v rubínu naopak někdy zrcadlí oheň svatý i plameny pekelné. Rubín má vyšší spirituální vibrace.

    Rubelit je červený turmalín, kámen, jež umožňuje pochopení sebe sama i druhých. Probouzí Sebejistotu, v níž jsme Odvážní, Smělí a Hrdí. Probouzí naši ochotu zachovat se i ve stresujících situacích přiměřeně. Povzbuzuje nás přijmout takovou volbu, jejíž výsledkem je zachování bezpečí, spolehlivosti. Pro zachování sebedůvěry je potřeba jednat nezávisle a udržet si nadhled nad rozčilujícími situacemi. Stejně jako černý Turmalín, je i Rubelit výrazem soustředěnosti a koncentrace. Je jako překrásný rudý východ slunce nad duší. Probouzí vědomí smysluplnosti, oslavuje svobodu mysli.

    Galenit - pod jeho vládou je posvátná moc a esoterické vědění. Nastoluje rovnováhu na všech úrovních, v soulad uvádí vědomí, podvědomí a tělo. (Mimořádně vhodný pro kombinaci s turmalíny). Kámen schopný uvést svého nositele do jeho vlastního středu a centra. Uvádí se, že je vhodný při holistické léčbě, že coby talisman může posloužit profesionálům léčby. Vybízí k hledání schůdných cest, k opakování pokusů. Otevírá mysl a osvobozuje tvořivého ducha.

    Turmalín Černý povzbuzuje naši ochotu, smělost a sebejistotu. Tělo uvádí do energetické jednoty. O kameni se traduje, že osvobozuje duši i to, že jako amulet chrání před špatnými vlivy. Pomáhá překonat hněv, odklání GPZ, uvolňuje napětí a bloky stresových reakcí. Černý turmalín urychluje energetický tok a vědomí s ním je probuzenější, než s jinými černými kameny. Je výrazem soustředěnosti, koncentrace a živého zájmu.

    Jméno kamene pochází se singhalského "turmali" což znamená "kámen který přitahuje popel". Turmalín po zahřátí v ohni přitahuje popel, což je způsobeno piezoelektrickými vlastnostmi - zahřátím nebo tlakem se jeden konec krystalu nabije na kladnou a druhý na zápornou hodnotu.


 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Přibližně v tento čas..

Včera večer po práci jsem se zastavila na zápraží a jen tak zírala na oblohu. V hlavě nic. Vidím, jak náhodné nahé letní obláčky courají v ...