neděle 25. února 2018

Universum (esej, 2017)


Jubilate deo omnis terra, cantate et exculate et psallite


Na počátku byl jednoduchý. A potom složitý. Zářivý zdroj, oslivě bílý,
jak světlo nejdražžšího a nejživějšího Opálu, hrál barvami duhy,
které byly skryté za oslivým světlem. Neviditelné. A přesto jsoucí.
Na počátku je pocit jak z oslnivě bílého sněhu s mžitkami droboučkých,
jiskřivě pestrých a barevně zářících Opálů. Světlo. Světlo. Světlo.
Jen světlo, pokoj vám.


Tak dokonalé je tak dokonale jedno. Tak je to prosto čehokoli, ten "Stav setrvání v Jednotě",
v blažené nevědomosti všeho, co jest. Bezpečí a důvěra a nevinnost.
Probuzené nevědomí, zato vědomí je jak spící dítě.
Opojný mateřský stav Přijetí, déšť vodních perel a tíha, tíha dlouhých stuh - Pohyb!
Pohyb a tíže a pozoruji vlastní let, let který se mi stal prostorem.
Jak padám do tíže, tíže sílí a prostor přede mnou se zužuje..


Propadám se křišťálovým lustrem od zářícího jádra nade mnou, padám do právě vznikajících tvarů,
kudy voda teče a vytváří drobné krápníkové trubičky, tvary, tvary a tvary
prochází jak bílý dým přes síto. A já už nepadám, jak voda teču přes první tvary
A dlouho jimi procházím a šeří se, nebo mi slábne zrak. A najednou vidím: ta trubička,
kterou já procházím, ona končí! A jsem kapka a padám... do místa předem určeného,
na místo podle astrologického řádu, na přesný bod universa v přesný a naprostý Čas.


A tehdy stojím v tom místě, zvaném "Archetypem" . Je tu chodba a snad opuštěný hrad a přítmí?
Vydám se podél stěny..a hle, mám oči! jak do připraveného pokoje vcházím a sám se formuji
podle tohoto místa. Najednou mám postavu, ruce, nohy, tvář.. mám jazyk, slova, znám číst...!
Celá forma lidského vědomí ve mě povstává, uvědomuji si povahu své osobnosti. A to nejsilnější:
že Toužím.. .po něčem, ať už je to cokoli. Uvědomuji si sílu, která je ve mě, která
musí nalézt uplatnění. Uvědomuji si chuť, kterou do svého díla mám, (ať už to bude cokoli).


"A co to bude? CO tu vlastně mám?" říkám si, když po tom rozlehlém pokoji přecházím sem a tam.
Na policích leží globy planet, drahé mapy, mé nákladné vzdělání, ta investice do mě je znát.
Kolem masivního psacího stolu jsou rozmístěny na stojáncích lebky fantastických rohatých zvířat.
Vyčištěné a vybělené rohy děsivých tvarů, struktur a rozměrů jsou exponáty jak z nějaké ďábelské říše.
Démoni? Devianti? Je to jak sbírka medika, včetně malých úhledných popisek a štítků..
Na stole věcičky nevídané, přístroje, nástoje.. a velký štos - na hlavičkovém papíře: "WILL BE DONE".


Sedím jak v přítmí u svého stolu a přemítám nad obsahem první stránky. Malé lampičky tu a tam, červené, tlumené.
Teplé světlo se line sametem večera a můj pokoj, kde jsem studentem, se táhne do nekonečna do všech stran.
Zde jsem, jsem domovem. Blízké a známé, jak vlídné letní večery z mládí. Vstanu, jdu sametem bosý,
Vyhlížím Ráno. Vyhlížím Světlo Dne. Já, odtud z pokoje Noci - z pokoje, který leží ve Stínu. Tam v dálce je moje matka,
zářivá, modrá, zelená a chladná. Bohyně Rána, Paní Jitřenka. Možná to byl jen záblesk na obzoru, ale věřím, že tam je.
Naděje. Můj vlastní objev! S objevem Naděje pyšně přecházím sametem v pokoji.. samet nemá dno. Byl to jen pocit.


Byl to ten pocit "sametu" pod mýma nohama, černého hřejivého sametu, co mě přimělo podívat se dolů. Žádný koberec.
Tma a v ní hvězdy. Hvězdy Světa. A někde za nimi ohromné neviditelné myšlenky běží jak nebeská ozubená kola.
Kdepak chaos. Řád jako sen geniálního tvůrce. Magický řád. Sen pana Magického Prazdroje. Toho tím směrem, jak je lustr, pánové.
Ano, ten lustr, ze kterého jsem sem spadl. Ten křišťálový lustr pod zářícím světlem s barevnými světélky z duhy. Střed Tam Nahoře.
A tady mě ovanul vítr, chladivý závan, dotek vánku. A zas vím, že stojím tady, na obloze podobné sametu, sametu beze dna.
Kde je tady otevřené okno, kudy sem táhne? A třu si paže a vidím: "Otevřené okno odtud. Nebo dveře. Vyber si, Synu..."


Tak ať! Mohl bych projít ven a vejít do té Skutečnosti Tam Dole, že? Jasně! Nebo mám zůstat tady? Jak je to myšleno?
A přemítám nad tím problémem, jestli se ode mě žádá, že mám zůstat tady, nebo že mám jít dolů tam?
A ptám se tam k lustru, lustr mlčí. Kde tady mám najít odpověď? Ta první stránka na stole? Ta na mě čeká?
A proklouznu oknem, protáhnu se rámem a pluju jak kosatka, velryba, černým oceánem vesmíru, až k Zemi. Je na ní jaro.
Sníh taje, raší tráva. Včely se probudily a bloudí po pupenech a bzučí. Země dýchá, je věrná, není zticha..
Země duní, vidím koně. Stádo se pohybuje po plání. Tak elegantně. Ti téměř tančí. Běží a dýchají svůj vlastní vítr!


Jsem okouzlen. Nemaje tu nic jiného na práci, čas běží, jak by neběžel. V jediné jedné nekonečné chvíli. Stádo přechází sem a tam.
Vítr, déšť, duhy, rána. Dny a noci. Jara a Zimy. Úplňky. Vstoupím do stáda a jsem zrozen zde, v bílém světle pod měsícem.
Třpytím se, tmavý, své matce u nohou. A dýchám. V obláčcích její páry, které se z jí z nozder valí, se cítím Milován.Cheiron (2018)

Prší a prší do hořké černé kávy.
Ze dna kraj nevidí, kdo z cukru schůdky staví.
Mě stoupá hladina a jak mi bledne káva
tak z Nebe na mě kdosi pomrkává
a září jako světlo ve vlnách
duše, která nepoznala strach .

"Prší a prší mi, kudy kanou stíny,
to aby spočinuly žaly mezi svými
přes hory, přes doly, přes řeky, přes lesy,
přes všechny překážky s plameny, s nebesy...
A jedno vlahé jitro vstaneš zjihlý z trávy."
Nechápu. Mistr anděl praví:
"Já prším a prším ti do tvé hořké kávy!
Dokud se bolest nevyplaví.

Když prší, jeho křídla nevrhají stín,
já jsem to viděl, byl jsem s ním. 
Ke komu jednorožci chodí (2012, esej)

Za městem rostla Třešeň u lesní cestičky. Rostla tam už patnáct let.
Planým třešním se někdy říká ptáčnice.
K takovým třešním, které davají už stín a slibují ovoce, chodí jednorožci.
Každý jednorožec má svou ptáčnici (nebo jabloň a nebo možná snad i jiný sladký a kouzelný strom).
Jednorožci odpočívají v jejich stínu a někdy dokonce okusují větvičky,
i když by, nezbedové mlsní, neměli.
(A dokonce to ví, že by neměli, ale je to příliš lákavé:
vždyť i to listí přece voní po ovoci!
A míza nenápadně olíznutá z kmene je slast.)
Mezi takovým jednorožcem a třešní (nebo jabloní) vzniká pouto.
Jednorožci vždycky budou přitahováni k takovým stromům.
Snad tyto stromy rostou jen proto, aby měli jednorožci kde spát.


Jednoho dne, v sobotu, v poledne, když Třešeň zjara kvetla,
kdosi rozhodl, že tahle třešeň stojí příliš blízko cestičky,
po které chodí lidé. Ten kdosi se rozhodl, že bude o jednu třešeň méně.
A zatímco Jednorožec zoufale pobíhal kolem a ržál,
(ale nikdo ho neviděl a neslyšel, protože jednorožce vidí prý jen panny),
tu jeho Třešeň setnuli jedním hladkým řezem motorovou pilou těsně nad zemí.
Jednorožec plakal. Vracel se na mýtinu a hledal stín své Třešně.
Několik dní se s nadějí vracel k pařezu, který v trávě téměř nebylo vidět.
Ale zázrak se nestal a on odešel, kam chodí opuštění jednorožci.


Lidé si myslí, že vyhráli, když odstraní ze svého života ten "plevel",
který vidí na povrchu. Ale všechno živé má kořeny, z kterých vyrůstá.
Lidé kořeny nevidí. Kořeny nejsou vidět, jsou skryté.
Ale právě to první, co roste, jsou vždycky kořeny.
A když je dáno, pak z kořenů znovu vyroste i strom.
Třešeň vždycky bude třešní. Z třešňových kořenů vždy znovu vyroste třešeň.
Pokud si PánBůh přál, aby třešeň rostla tak blízko cestičky, tak pro to měl dobrý důvod a ona tam růst prostě bude.


Jak dlouho trvá Třešni Ptáčnici než doroste jen ze svých kořenů skrytých v zemi?
Jak dlouho jí to trvá, než dosáhne výšky a než její koruna nabude velikosti a tvaru,
jako měla tehdy, když ji setnuli?
Patnáct let. Bude to trvat patnáct let.


Až k tomu dojde, pak v jistém okamžiku, když je měsíc v poslední čtvrti před novem,
se pak stane zvláštní věc:
ta Třešeň pocítí, jakoby přerůstala sama sebe.
Pocítí, že takhle velká už jednou byla, ale teď že roste dál!
Ptá se sama sebe: kdy jsem to už jednou byla takhle velká?
Ví, že větve její koruny mají ten stejný tvar, jako "tehdy".
A když měsíc dospěje do novu, strom si vzpomene.


Vzpomene si na Jednorožce, který chodil spát do jejího stínu.
Vzpomene si, jak jí okusoval konce větviček, neřád, i když věděl, že se to nemá.
Vzpomene si, jak sladký byl čas, kdy k ní Jednorožec přicházel a jak se z něj těšila.
Vždyť on vyplňoval její stín! Vždyť se z ní těšil! Chutnala mu!
A třešeň si vzpomene na ránu, která přetnula její kmen a zbavila ji tehdy paměti.


Paměť je v koruně stromu. Pamětí je strom korunován. Právě tak jako člověk.
Proto, máte-li pocit, že se v tomto strom podobá člověku, pak je dobré vědět,
že třešeň si vzpomene až teprve v okamžiku, když přerůstá svou ztrátu.
Až budete nablízku truchlícímu člověku, nehodnoťte, neraďte a nesuďte jeho zármutek.
Neudílejte mu prosím žádné rady. Neříkejte mu, co byste udělali na jeho místě vy.
Mlčte! Mlčte a nechejte ho znovu vyrůst z jeho kořenů.
Přiveďte k nim vodu. Chraňte první nové listy. Buďte mu nablízku.
A nečekejte prosím, že z těch třešňových kořenů vyroste dub.


Svou ztrátu třešeň i člověk překoná ve chvíli, kdy je VĚTŠÍ než tehdy.
Poznáte pak takový strom podle ovoce, které nese.
Ovoce obnoveného stromu je léčivé, protože třešeň s touto bolestnou zkušeností má mnohem větší kořeny.
Její kořeny v prostoru, který není vidět, dosáhnou dál.
Rostly dvakrát tak dlouho. Dosáhnou na vzácné a vzdálené prameny.


Třešeň, stejně jako člověk, se obnovuje a znovu roste z kořenů.
V nich je síla, kterou člověk nevidí. Ta síla je od Boha, ta síla je skryta.
Cítí ji jenom ten, kdo roste. A jenom ztráta umožní takový růst.


K třešním i k jabloním, které už dávají dostatek stínu k odpočinku,
přichází jednorožci. Nikdo neví, odkud jednorožci přichází.
Ale víme, ke komu chodí.


sobota 24. února 2018

Křídla pod polštářem

Ve snu měl jsem
křídla pod polštářem
v tom snu koně zřel jsem
on byl nezapřažen
v tom snu vyhnali mne
u brány svých bran
byl podivný ten sen
já podivný v něm sám 

Když po cestě šel jsem
na cestu ptal se stařen
Já stále cítil
ta křídla pod polštářem
a vstříc mi přibíhal v rudé a zlaté
bílý kůň, kterého
nepoznáte. 

(Snímek je detail z kresby v tehdy ještě nedokončené gompě v Karmaguenu, ve Španělsku. To byl rok 2008 a probíhal tam kurz Phowy. Text "Křídla pod polštářem.." je automatický text (jako vpodstatě všechno tady), nic vymýšleného, žádný záměr, prostě vypadl z hlavy a je. Proč, Grof ví. Je z roku 2001, ležel mi "v šuplíku". Když jsem ale našla tenhle obrázek na zdi gompy, hned se mi ty dvě věci spojily. Je to o tom, patří to k sobě? Možná. Nebo jsem tam v tu chvíli patřila já.

V roce 2012 jsem se do Karmaguenu vrátila, zas na ten samý kurz, a koníček tam na mě čekal v barvách: v rudé a zlaté. Kdo by poznal že byl bílý? Bez téhle nápovědy ho prostě Nepoznáte:


.
Hezký, ne? :) 
p.s. Phowa jsou ty "křídla pod polštářem".
O Phowě  zde na wikipedii .

 Bylo to dobrodružství!


Novinky: Musím, měl bych a chci.

V tuhle chvíli si potřebujeme chránit psychickou pohodu, vztahy, zdraví a příjem. Nemá smysl vytvářet na sebe další tlak v oblasti Měl by...