Anděl Strážný
ANDĚL STRÁŽNÝ, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Tajemství pokoje

Kombinace kamenů: Celestýn, Ametyst, černý vločkový Obsidián. Možno doplnit Sugilitem, Čaroitem, modrým kalcitem, modrým Topazem.
Afirmace, symbolika, poslání:

Upokojte se. Potřebujete povolat strážného anděla a spočinout pod jeho křídly. Zaposlouchat se do zvuků světa a rozpoznat v nich smysl, hudbu života. Přebývejte v posvátném chráněném prostoru svého vědomí. Probuďte důvěru ve vlastní schopnosti. Nechejte odeznít strach i všechny ztráty a vše, co je pryč. Přichází anděl, který křídly zvedne vítr. Pomáhá přijmout cokoli, co se v našem světě nevyhnutelně manifestuje. Nepanikaříme. Protože to vše je jenom zkouška odvahy a důvěry. Důvěry postupovat vpřed, být tady a teď a dělat to nejlepší - na místě kde jsme a s tím, co máme k dispozici. Teprve svou proměnou osvobozujete ostatní bytosti kolem. Pokud sebe uvedete v harmonii, svět to změní. A stačí to.
 

Proto se upokojte. Nereagujte, ale jednejte. Tedy: Buďte si vědomi sebe sama. Buďte odvážní. Naučte se koncentrovat na tady a teď. Na chvíli se zastavte, dopřejte si ten čas, vnímejte sebe tak, jak si budete klást postupně otázky, jednu po druhé: "Kde teď jsem? Je mi teplo nebo zima? Jakou vůni tu cítím? Jakou chuť mám v ústech? Vane tu někde vítr? Co cítím v konečcích prstů? Co slyším za zvuky?" To jsou zvuky přítomnosti. Váš anděl je s vámi.
 

Pozn.: Archandělé i andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic (judaismu, křesťanství, islámu..) - přestože je různá náboženství zmiňují, tyto bytosti jsou necírkevní - nepatří k žádnému určitému náboženství. Anděl strážný je bytost, která je tu k ochraně jednoho člověka. Každý má svého anděla strážného.


    Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:

    - pro ty, kteří se cítí prázdní a vyčerpaní. Pro ty, které bolest a únava odtrhla od jejich vnitřního zdroje energie. Pro ty, kteří potřebují obnovit životní radost a sílu. Pro ty, kteří hluboko v sobě potřebují znovu nalézt místo, odkud mohou čerpat. Anděl Strážný přináší tajemství pokoje těm, kteří se potřebují uvolnit - aby si mohli vzpomenout, kdo jsou a kým by chtěli být. Občas je důležité poodstoupit, odpočinout si, nadechnout se a přemýšlet o svém vlastním směřování. Je pro ty, kteří cítí, že je život s sebou vláčí. Pro ty, kteří mají obavy, že se řítí do prázdnoty. Anděl strážný je pro ty, kteří se potřebuji zastavit, nachvíli, v jako modlitbě, neboť si potřebují připomenout, jaký byl jejich původní cíl. Možná budou muset něco přehodnotit. Možná se budou muset naučit nechávat si energii i pro sebe, pro regeneraci, pro vlastní zrání, pro doteky shůry. Pro ty, kteří si potřebují uvědomit, co v životě je skutečně důležité. Pro ty, kteří už nechtějí být zajatci minulosti ani současnosti. V této proměně osvobodí sebe i druhé. Pro ty, kteří chtějí jako anděl strážný promlouvat k lidem i sami k sobě laskavě, s lehkostí i s hloubkou. Pro ty, kteří si uvědomují, že je také zapotřebí něhy. Pro ty, kteří v naladění se na svůj střed obnoví sílu vlastního života. Pro ty, kteří chtějí probudit v sobě radost a chuť něco svobodně, v pokoji a rád dělat.


   Drahé kameny v receptuře Anděl Strážný:

    Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.

    Obsidián černý, vločkový se typicky používá v oblastech, které souvisí s věštěním, předvídáním, vizemi, sny a odhalováním synchronicit. Je to kámen vědomé Ochoty. Pomáhá při hněvu, uvolňuje pocity přetížení, prchlivosti a bojovných nálad. Navozuje stavy sebevědomého klidu a důvěru ve vlastní schopnosti. Je talismanem při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Je kamenem, který umožňuje nahlédnout rozpory mezi tím, jak se cítíme a jak se chceme cítit. Jde o přírodní vulkanické sklo, ochlazenou lávu, protkanou jehličkami krystalů - ty na řezu vytvářejí ony "obláčky". Chcete-li mít z vločkového obsidiánu užitek, uvolněte a zvolte si to nejlepší pro vás. Buďte ochotní, svěží, sebejistí a rozvážní. Tvoříte jeden jediný celek, neoděleni od svých snů, intuice, inspirace.

    Sugilit, Luvulit uvádí v soulad energii nerovového systému. Uvolňuje citlivě duševní zmatky a mírní zoufalství z "nevyhnutelného". Chrání před prožitky žalu a pocitů viny, napomáhá zbavit se pocitů porážky, zrazení, přemožení a sebetrestání. Sugilit vrací Rovnost. Umožňuje nám být znovu zainteresovaný, cílevědomý a zúčastněný ve vlastní situaci. Je silným energetickým pomocníkem pro emoce v našem podvědomí.

    Celestýn - kámen který léčí duši. Ulevuje od psychické bolesti pramenící ze ztráty a strachu ze ztráty. Cítíte-li se v ohrožení, vylekaní, zklamaní či nevyslyšení, Celestýn pomáhá navracet vaši duši do stavu sebejistoty, v níž se objevují pocity smělosti, motivovanosti, odvahy. Kámen pomáhá při řešení velmi složitých otázek, umělcům umožňuje tvořit vše nové a nepoznané, je vhodným kamenem pro duchovní práci a růst. Uvolňuje napětí v oblasti krční čakry a v oblasti zrakového a sluchového vnímání.
Žádné komentáře:

Okomentovat

Tajemství nového počátku (Phoenix)

Pojďme se spolu vypravit objevovat svět, který má duši.  Tímto směrem můžeme - máme - a vlastně musíme jít, protože je to jediný způsob,...