El Morya

 EL MORYA, orgonitový talisman od Hopley

Téma: Důvěra ve vlastní život
 

Kombinace kamenů: Ametyst, Modrý Chalcedon, Lapis Lazuli a modrý Asterický Safír

 

Afirmace, symbolika, poslání:

Realizujte své poslání s důvěrou ve vlastní život. Odhalujte každý den účel své vlastní životní cesty nadšeně. Váš život hovoří o vašem podvědomém vztahu k rodičům - učiňte ho vědomým a integrujte, co ještě nebylo z dob vašeho dětství vyřešeno a zpracováno. Zákon lidského ducha je zákonem víry. Uskutečňujete svým životem to, v co skutečně věříte. Žijete ve vlastních pravdách. Žijte v naladění na sebe sama. Žijte vlídně. Důvěřujte tomu, po čem toužíte.

Mistr El Morya vám pomůže nalézt hluboký mír, který pramení z důvěry, kterou chováte k sobě samému.


El Morya je mistrovská energie, která zprostředkuje velký talent pro komunikaci, velký nadhled a odstup, s nímž můžeme pohlédnout na dva klíčové archetypy našeho života: archetyp otce a archetyp matky. Lidem, kteří stále ještě potřebují v sobě vyřešit traumata, která se vztahují k matce a nebo k otci, umožňuje El Morya dojít vlastní cestou k pravdě a k přijetí. Neboť věci v minulosti nezměníme, ale můžeme změnit svůj přístup k nim - v kterémkoli okamžiku jsme schopni změnit svůj pohled.
 

Na hluboké úrovni totiž toužíme být otevření a důvěřující. Chceme zažívat vlídné naladění na archetyp otce i matky, které si s sebou neseme uvnitř srdce po celý život. Jednáme odpojeně a nelogicky, v ničivé lhostejnosti, dokud s těmito archetypy v nás nejsme zadobře. Jako již dospělé děti svých rodičů neseme sami odpovědnost za úroveň svého prožívání. V dospělosti na svém štěstí musíme pracovat sami. Tady není prostor pro výmluvy. Přes všechny případné slzy dojděte až k otevřenému přijetí. Tak přijmete konečně i sebe sama a vaše vnitřní dítě bude už v bezpečí. Toto vysvobození ve vás probudí nové nadšení, které bude velmi přitažlivé: za své úsilí budete obdarování mnoha dobrými přáteli. A nejlepší rodina jsou přece skvělí přátelé.

    Rovina ke zpracování. Pro koho talisman je:
    - pro ty, kteří stále nedokážou odpustit minulosti , ve které záležitosti s otcem nebyly ještě harmonicky zpracovány. Pro ty, kteří už nechtějí žít s otcovskou energií ve sporu. Pro ty, kteří potřebují mužskou energii integrovat a kultivovat v sobě, (ať už jsou muži nebo ženami). Pro ty, kteří chtějí vhled do podstaty fungování lidského světa. Pro ty, kteří chtějí porozumět této době. Pro ty, kteří chtějí porozumět svým kořenům, svému rodu. Pro ty, kteří se potřebují sami naučit formulovat jasně kam jdou a čeho chtějí zde dosáhnout. Pro ty, kteří se chtějí otevřít světu a novým skutečnostem. Pro ty, kteří by si přáli překročit svůj stín. Pro ty, kteří chtějí formulovat Teorii všeho. Pro ty, kteří se v tomto světě chtějí sami umět dospěle a zodpovědně pohybovat. Pro ty, kteří chtějí svým bližním dát určité zázemí a příklad, jak žít v míru a pokoji.    Drahé kameny použité v receptuře:


    Ametyst napomáhá skrze pocit Jednoty rozpoznat naši úlohu v životě, naplnit naše poslání na zemi, žít smysluplně a v pokoji. Je schopností naší proměny v okamžiku, kdy se obracíme k pravdě. Je silně ochranným kamenem s očistnou mocí. Symbol zbožnosti a pokory. Chrání před jedy (mysli), tedy zlými kouzly. Vnáší harmonii do vztahů, protože posiluje vděčnost a spravedlivý pohled. Podporuje proměnu záměrů ve skutečnost. Je soustředěnou silou meditující mysli, nebo mysli ponořené do modlitby. Umožňuje přijímat nové myšlenky, nacházet východiska a řešení. Pomáhá při léčbě závislostí. Ve starověku se používal ke zmírnění úzkostných stavů, neuróz a halucinací. Napomáhá vybudovat vnitřní rovnováhu a spojuje nás zpátky s nesmírnou energií světa, vesmíru, moudrosti a celku - cítíme se v harmonii a jednotě, v pokoji, bezpečí a celiství.

    Chalcedon je kámen pokojné radosti. Navozuje pokojné pocity, spočívání ve světle, v klidu, v nadčasovém prostoru moudrosti. Tělo, mysl i ducha uvádí do harmonie. Inspiruje k vhledům do budoucnosti, podporuje naši tvořivou aktivitu. Ochlazuje horkost. Dává dar chápat slova, zacházet s jazykem, lépe formulovat myšlenky a učit se jazyky, vnímat mantry a rozumět zvukům světa.

    Lapis Lazuli, královská modř "ultramarín", egyptsky "chesbet", je kámen dokonalého vědomí. Říká se o něm, že existoval ještě dříve, než začal existovat čas. Je to kámen, který zahrnuje celý čas, jako nebe zahrnuje všechny hvězdy. Obsahuje zrníčka pyritu. Byl to důležitý kámen v Babylónii a starém Egyptě. Staří Sumeři věřili, že když máte s sebou kousek lapisu, máte s sebou "kousek bohů". Egypťané, Sumeři i křesťané spojovali tento kámen s principem mateřství (modrý plášť na vyobrazeních Marie, ultramarín). V Egyptě to byla Isis se synem Horem. Kámen spojuje fyzické a nebeské. Z Nebe na Zem sestoupení. Kámen odhaluje nepoznané, posvátné, skryté. Díky přirozenému obsahu pyritu působí kámen jako energetický boomerang, štít - odráží energii k tomu, kdo ji vyslal. Indové mají za to, že děti ochraňuje od veškerého zla a nočních můr. Zvyšuje integritu, zesiluje psychické schopnosti. Znásobuje energii myšlenek. Zvyšuje sílu vůle. Talisman užívaný při vyjednáváních. Umožňuje naladění, zharmonizování mysli. Probouzí pobavené nadšení. Obdarovává nositele rozhodností a schopností přijímat nové situace.

    Modrý asterický Safír hledá duchovní pravdu. Je symbolikou moudrosti podobné oceánu - zahrnuje vše, přestože vlny na hladině se mění: hladina je jednou hladká a průzračná jako zrcadlo, jindy zmítaná bouří. Pod vlnami leží klid a poklady. Safír je jako bdělý stav pravdy a "takovosti", pomáhá meditující mysli povšimnout si, jak myšlenky přichází a odchází, tak jako vlny, zatímco moře samotné zůstává na místě. Safír pomáhá soustředit se, uvolňuje napětí, zbavuje nervozity. Safír míval velký význam ve věštírnách. Přitahuje bohatství a prosperitu. Pomáhá dosáhnout práva, usnadňuje sebevyjádření.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Ptáčkové - nové talismany v nabídce

Dokončila jsem další talismany v oblíbené něžné "ptáčkové" podobě. Dva byli na přání, dva jsou volní (750,-Kč/ks) a pokud si je v...